Vycpávková slova - "parazité" mluvených projevů


"Rozmohl se nám tady takový nešvar... Lidé velmi často používají ve svých slovních projevech vycpávková slova. Zejména pak slova typu jakoby, vlastně, prostě, jako, prostě jako, takové to, jako že, jako kdyby, jakoby, jaksi, upřímně řečeno, abych tak řekl apod.

Přibližně takto by nejspíš zhodnotila četnost výskytu výstelkových slov ve většině, obzvláště nepřipravených, mluvených projevů herečka Eva Holubová, která v Hřebejkových Pelíšcích upozorňuje rodiče na třídní schůzce, že se sprostá slova stávají neodmyslitelnou součástí slovní zásoby jejich dětí...

Lze se však právem domnívat, že užití vulgárních slov si nezletilý mluvčí uvědomuje daleko více než dospělý to, jak pevně zakořenila vycpávková slova právě v jeho vyjadřování, resp. idiolektu. V případě nezletilého mluvčího se jedná o vědomé ozvláštnění mluvy, kdežto užití tzv. slovní vaty je mnohdy nejen neuvědomělým zlozvykem slovního projevu mnohých z nás, ale zároveň velice rušivým elementem pro případného posluchače. Přitom takovýto slovní plevel je pro význam daného sdělení naprosto nepodstatný a má v sobě skrytý potenciál strhnout na sebe veškerou pozornost zúčastněných posluchačů...

Konkrétní příklady užití výplňkových výrazů:

  • Rád bych nechal přepsat mluvenou nahrávku, prostě, jako, audiozáznam.

  • Text potřebuji přepsat doslovně, jakoby, jako že, i se všemi chybami.

  • Jedná se o, hm, abych tak řekl, audio nahrávku, která zachycuje diskuzi dvou odborníků na dané téma.

Tzv. vycpávková slova jsou velmi častou součástí audio nahrávek určených k přepisu do dále editovatelné podoby. Není-li z jakýchkoliv důvodů nezbytný doslovný přepis audio záznamu, lze po domluvě výskyt výše zmíněných "parazitů mluvených projevů" zredukovat, nebo dokonce zcela odstranit. Tímto se přepsaný mluvený projev nejen stane kultivovanějším, ale zároveň se zredukuje i výsledný počet znaků wordového dokumentu...