Bezpečnost vašich dat


Vážení klienti, jsme si plně vědomi, že je zasílání citlivých dat neznámému subjektu obzvláště choulostivou záležitostí. Je však naprosto nepřípustné a nemožné, aby se vámi zaslaná data dostala do jiných než našich rukou.

  • Předně členství v Hospodářské komoře ČR (HKČR) nás zavazuje k dodržování tzv. Etického kodexu, což je nástroj, který zajišťuje, aby aktivity podniku i jeho zaměstnanců odpovídaly stanoveným zásadám. Jeho přesné znění je pak k nahlédnutí na následujícím odkazu: Etický kodex člena HK ČR. Konkrétně naše členství v HKČR lze ověřit na této webové adrese: Hospodářská komora Opava - seznam členů (vyhledejte jméno Bc. Pavla Židková).

  • Pracujeme na kvalitně zabezpečených počítačích, tudíž je vyloučeno riziko zneužití jakékoliv informace.
  • Zaručujeme mlčenlivost o všech skutečnostech, s nimiž přijdeme při zpracování zakázky do styku (vztahuje se samozřejmě i na přístupová hesla do jednotlivých databází). Ihned po zpracování zakázky jsou veškeré vámi poskytnuté podklady "skartovány".
  • Dohodu o zajištění bezpečnosti Vašich dat je možno stvrdit písemnou formou.

  • V případě, že z nějakého důvodu nedůvěřujete zabezpečenému virtuálnímu úložišti www.uschovna.cz, je možno poslat materiál ke zpracování na adresu:

Bc. Pavla Židková
Kašpara Peterka 255
Kravaře Kouty
747 21

O úspěšném přijetí zásilky Vás budeme obratem informovat buď prostřednictvím telefonního čísla, které nám dáte k dispozici, nebo pomocí emailové zprávy. Záleží jen na Vás, který způsob kontaktování budete preferovat. Výše zmíněné virtuální úložiště je však natolik bezpečné, že nejen že nemusíte mít o svá data obavy, ale vše můžete vyřešit z pohodlí domova, bez nutnosti dlouze vyčkávat u poštovní přepážky, než na Vás přijde řada...