Audio/video nahrávka koučovacího sezení jako jedinečná příležitost k analýze vlastního mluveného projevu


Rozhovor, který je založen na kladení a zodpovídání otázek, však v sobě skrývá další užitečný potenciál. Spontaneita vedeného dialogu, tj. sled promluv pronášených bez textové opory, poměrně výrazně poodhalí roušku míry kultivovanosti mluveného projevu, a to jak u kouče, tak u koučovaného.

Audio/video záznam průběhu celého rozhovoru, resp. jeho doslovný přepis, pak umožňuje zpětnou analýzu kvality mluveného projevu. Konkrétně se pak lze zaměřit na následující:

 • míra znalosti zásad spisovné výslovnosti
 • podíl jednotlivých útvarů národního jazyka v mluvě (slova hovorová, neutrální, knižní, archaická, slangová, ...)
 • potenciál k tvorbě rušivých konotací u posluchačů
 • ochota k jazykové aktualizaci
 • míra užívání tzv. vycpávkových výrazů či hezitačních zvuků
 • poměr mezi slovy konkrétními a abstraktními
 • míra snahy poukázat na vyšší společenskou a intelektuální úroveň
 • působivost mluveného projevu (užití řečnických tropů a figur)
 • pestrost mluvy (míra užívání rozvitých jednoduchých vět a souvětí)
 • míra užívání nemotivovaných odchylek od větné stavby: anakolut, kontaminace, zeugma, atrakce
 • znalost zásad intonace mluvené řeči atd.