Odkazy na jazykovědné dokumenty


1) Pravidla Českého Pravopisu s kompletním zapracováním dodatku MŠMT ČR

CD vám nabízí přehledný a srozumitelný výklad pravopisných pravidel s kompletním zapracováním Dodatku zveřejněného v roce 1994 MŠMT ČR.U některých slov připouští dvojí a dokonce i trojí způsob psaní. Záleží na uživateli, kterou variantu si vybere. Díky fulltextovému vyhledávání zobrazíte během mžiku požadované heslo.

2) Slovník synonym a frazeologismů - Josef Václav Bečka

Prof. dr. J. V. Bečka, DrSc. je znám jako odborník v oblasti stylistiky, zejména pokud jde o vyučování stylu na našich středních a vysokých školách, ale i v pěstování techniky a kultury slohu v široké veřejnosti uživatelů českého jazyka.

3) Jak napsat odborný text - Světlana Čmejrková, František Daneš, Jindřiška Světlá

Praktická a čtivě napsaná, přitom však na vědecké bázi založená příručka. Radí uživatelům z různých vědních oborů (včetně technických), jak srozumitelně, přesvědčivě a osobitě formulovat a stylizovat texty, a seznamuje je s normami vědeckého vyjadřování, a to i s ohledem na mezinárodní zvyklosti.