Reference/realizované projekty


ABC Českého Hospodářství

Přepis-textu.cz dodalo:

 • Přepis audiozáznamu do textové podoby.

Anrade plus, s. r. o.

Přepis-textu.cz dodalo:

 • Přepis textu do editovatelné podoby

NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti

Přepis-textu.cz dodalo:

 • Přepis audiozáznamu do textové podoby.

EURO-HOLDING, s. r. o.

Přepis-textu.cz dodalo:

 • Přepis audiozáznamu do textové podoby.

Jan Polzer: Webové stránky, Drupal a WordPress

Přepis-textu.cz dodalo:

 • Přepis audiozáznamů do textové podoby.

Mgr. Jana Mihovičová, novinářka

Přepis-textu.cz dodalo:

 • Přepis audiozáznamů do textové podoby.

Proteiner Trading, s. r. o.

Přepis-textu.cz dodalo:

 • Přepis tištěného textu do editovatelné podoby.

Business Academy

Přepis-textu.cz dodalo:

 • Přepis audiozáznamů do textové podoby.

Společenství vlastníků jednotek
Hausmannova 3045
Praha 4 - Modřany

Přepis-textu.cz dodalo:

 • Přepis tištěného textu do editovatelné verze

Martin Michálek: Webový frontend ze všech stran

Přepis-textu.cz dodalo:

 • Přepis audiozáznamů do textové podoby.

Pionýr - Dobrodružství na míru

Přepis-textu.cz dodalo:

 • Přepis audiozáznamů do textové podoby.


Seznam článků publikovaných na tuzemské a zahraniční konferenci (Mezinárodní Masarykova konference v Brně, Comparative European Research in London)

Prepis-textu.cz se v rámci daného projektu podílelo, a dále podílí, na přepisu strojopisných, tištěných a rukopisných textů do editovatelné verze, dále na přepisu audiozáznamů do textové podoby, úpravě ilustračních obrázků a rovněž na odborné jazykové korektuře textů.

 • HRUBÝ, Petr a Pavla ŽIDKOVÁ. Calculation methods of parametrs of dynamic models of shafts in drives with hooke's joints. In Michael McGreevy, Robert Rita. CER Comparative European Research 2017. London: Sciemcee Publishing, 2017. s. 87-90, 4 s. ISBN 978-0-9935191-4-7.
 • HRUBÝ, Petr a Pavla ŽIDKOVÁ. Dynamic stress-strain analysis of shafts in drives with Hookes's joints. In Michael McGreevy, Robert Rita. CER Comparative European Research 2017. London: Sciemcee Publishing, 2017. s. 83-86, 4 s. ISBN 978-0-9935191-4-7.
 • HRUBÝ, Petr a Pavla ŽIDKOVÁ. Speed resonances of coupled shafts in drives with Hooke's joints. In Michael McGreevy, Robert Rita. CER Comparative European Research 2017. London: Sciemcee Publishing, 2017. s. 79-82, 4 s. ISBN 978-0-9935191-4-7.
 • HRUBÝ, Petr, Zdeněk HLAVÁČ a Pavla ŽIDKOVÁ. Application of the finite element method in determination of modal and spectral properties of propeller shaft´s bending vibrations. In Michael McGreevy, Robert Rita. Proceedings of the 5th biannual CER Comparative European Research Conference : International scientific conference for Ph.D. students of EU countries. London: Sciemcee Publishing, 2016. s. 132-135, 4 s. ISBN 978-0-9928772-9-3.
 • KUČERKA, Daniel, Ondrej STOPKA, Ján KMEC, Monika KARKOVÁ, Miroslav GOMBÁR, Jiří MÍKA, Petr HRUBÝ a Viktorie WEISS. Assessing the Relationship of Mineability of Rocks and Machines for Earthwork. In M. Drusa, I. Yilmaz, M. Marschalko, E. Coisson, A. Segalini. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016 (WMCAUS 2016). Netherlands: Elsevier Ltd., 2016. s. 368-373, 6 s. ISSN 1877-7058.
 • HRUBÝ, Petr a Pavla ŽIDKOVÁ. BENDING OSCILLATIONS ANALYSIS OF KINEMATIC EXCITATED PROPSHAFT. In Michael McGreevy, Robert Rita. CER Comparative European Research 2016. London: Sciemcee Publishing, 2016. s. 141-145, 5 s. ISBN 978-0-9935191-3-0.
 • HRUBÝ, Petr, Zdeněk HLAVÁČ a Pavla ŽIDKOVÁ. CARDAN SHAFT STEADY STATE RESPONSE ON ROTATING TORQUE EXCITATION. In Michael McGreevy, Robert Rita. CER Comparative European Research 2016. London: Sciemcee Publishing, 2016. s. 136-140, 5 s. ISBN 978-0-9935191-3-0.
 • HRUBÝ, Petr, Zdeněk HLAVÁČ a Pavla ŽIDKOVÁ. CRITICAL ANGULAR VELOCITIES OF CARDAN SHAFT BENDING-GYRATORY VIBRATION. In Michael McGreevy, Robert Rita. CER Comparative European Research 2016. London: Sciemcee Publishing, 2016. s. 131-135, 5 s. ISBN 978-0-9935191-3-0.
 • Diversity of Characteristics of Sandy Soils in Relation to Foundation Engineering MUSÍLEK, Josef, Petr HRUBÝ a Ondrej STOPKA. Diversity of Characteristics of Sandy Soils in Relation to Foundation Engineering. In Yilmaz I.. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. [Bristol]: Institute of Physics Publishing, 2016. s. 1-4, 4 s. ISSN 1755-1315.
 • HRUBÝ, Petr a Pavla ŽIDKOVÁ. DYNAMICKÁ NAPĚŤOVÁ A DEFORMAČNÍ ANALÝZA HŘÍDELÍ V POHONECH S HOOKEOVÝMI KLOUBY. In Magnanimitas. MMK 2016: International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. Hradec Králové: Magnanimitas, 2016. s. 1832-1837, 6 s. ISBN 978-80-87952-17-7.
 • VLČEK, Jozef, Miroslav GOMBÁR, Svatopluk MIKA a Petr HRUBÝ. Interaction Evaluation with Subsoil and Global Stability Evaluation of High MSW Structure. In Marian DRUSA, Isik YILMAZ, Marian MARSCHALKO, Eva COÏSSON and Andrea SEGALINI. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban planning Symposium 2016 WMCAUS 2016. Volume 161. Prague, Czech Republic: Procedia Engineering- Elsevier Ltd, 2016. s. 185-189, 5 s. ISSN 1877-7058.
 • HRUBÝ, Petr a Pavla ŽIDKOVÁ. MATEMATICKÝ MODEL JEDNOROZMĚRNÉHO KONTINUA VE STAVU KOMBINOVANÉHO OHYBOVĚ-KROUŽIVÉHO KMITÁNÍ. In Magnanimitas. MMK 2016: International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. Hradec Králové: Magnanimitas, 2016. s. 1804-1813, 10 s. ISBN 978-80-87952-17-7.
 • HRUBÝ, Petr a Pavla ŽIDKOVÁ. MATHEMATICAL MODEL OF ONE-DIMENSIONAL CONTINUUM IN STATE OF COMBINED BENDING-GYRATORY VIBRATION. In Michael McGreevy, Robert Rita. CER Comparative European Research 2016. London: Sciemcee Publishing, 2016. s. 120-125, 6 s. ISBN 978-0-9935191-3-0.
 • HRUBÝ, Petr a Pavla ŽIDKOVÁ. METODY VÝPOČTU PARAMETRŮ DYNAMICKÝCH MODELŮ HŘÍDELÍ V POHONECH S HOOKEOVÝMI KLOUBY. In Magnanimitas. MMK 2016: International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. Hradec Králové: Magnanimitas, 2016. s. 1839-1845, 7 s. ISBN 978-80-87952-17-7.
 • HRUBÝ, Petr a Pavla ŽIDKOVÁ. OTÁČKOVÉ REZONANCE VÁZANÉHO SYSTÉMU HŘÍDELÍ V POHONECH S HOOKEOVÝMI KLOUBY. In Magnanimitas. MMK 2016: International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. Hradec Králové: Magnanimitas, 2016. s. 1824-1830, 7 s. ISBN 978-80-87952-17-7.
 • HRUBÝ, Petr, Zdeněk HLAVÁČ a Pavla ŽIDKOVÁ. Physical and mathematical models of shafts in drives with Hook´s joints. In Michael McGreevy, Robert Rita. Proceedings of the 5th biannual CER Comparative European Research Conference : International scientific conference for Ph.D. students of EU countries. London: Sciemcee Publishing, 2016. s. 136-140, 5 s. ISBN 978-0-9928772-9-3.
 • NĚMEC, František, Daniel KUČERKA, Jiří MÍKA, Petr HRUBÝ a Viktorie WEISS. Proposal of Database Structure for Foundation Soil for Civil Engineering Purposes. In M. Drusa, I. Yilmaz, M. Marschalko, E. Coisson, A. Segalini. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016 (WMCAUS 2016). Netherlands: Elsevier Ltd., 2016. s. 422-426, 5 s. ISSN 1877-7058.
 • HRUBÝ, Petr, Zdeněk HLAVÁČ a Pavla ŽIDKOVÁ. The transfer-matrix method in the application for an one-dimensional linear continuum speed resonance. In Michael McGreevy, Robert Rita. Proceedings of the 5th biannual CER Comparative European Research Conference : International scientific conference for Ph.D. students of EU countries. London: Sciemcee Publishing, 2016. s. 141-144, 4 s. ISBN 978-0-9928772-9-3.
 • HRUBÝ, Petr a Pavla ŽIDKOVÁ. TRANSFER MATRICES DERIVATION OF BASIC ELEMENTS OF PROPSHAFTS DYNAMIC MODELS. In Michael McGreevy, Robert Rita. CER Comparative European Research 2016. London: Sciemcee Publishing, 2016. s. 126-130, 5 s. ISBN 978-0-9935191-3-0.
 • DUŇ, Sergej, Petr HRUBÝ a Anatolij PAVLENKO. Analýza faktorů ovlivňujících technické a provozní charakteristiky nákladních automobilových souprav na přepravu obilí kraz. In MMK 2015 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. s. 1938-1946, 9 s. ISBN 978-80-87952-12-2.
 • HRUBÝ, Petr, Lenka KLEISNEROVÁ a Pavla ŽIDKOVÁ. Analýza ohybových kmitů kinematicky buzeného kloubového hřídele. In MMK 2015 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. s. 2565-2574, 15 s. ISBN 978-80-87952-12-2.
 • HRUBÝ, Petr, Zdeněk HLAVÁČ a Pavla ŽIDKOVÁ. Aplikace metody konečných prvků při stanovení modálních a spektrálních vlastností ohybových kmitů kloubového hřídele. In MMK 2015 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. s. 2555-2564, 12 s. ISBN 978-80-87952-12-2.
 • HRUBÝ, Petr, Ján KMEC, Daniel KUČERKA a Pavla ŽIDKOVÁ. Dimenzování svařovaných součástí rotujících členů mechanismů v pohonech strojů. In MMK 2015 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. s. 2592-2601, 10 s. ISBN 978-80-87952-12-2.
 • HRUBÝ, Petr, Zdeněk HLAVÁČ a Pavla ŽIDKOVÁ. Fyzikální a matematické modely hřídelí v pohonech s hookeovými klouby. In MMK 2015 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. s. 2546-2554, 9 s. ISBN 978-80-87952-12-2.
 • HRUBÝ, Petr, Zdeněk HLAVÁČ a Pavla ŽIDKOVÁ. Metoda přenosových matic v aplikaci na řešení otáčkových rezonancí jednorozměrného lineárního kontinua. In MMK 2015 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. s. 2575-2582, 8 s. ISBN 978-80-87952-12-2.
 • HRUBÝ, Petr a Lenka KLEISNEROVÁ. Ustálená odezva kloubového hřídele cardanova mechanismu na rotující momentové buzení. In MMK 2015 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. s. 2490-2500, 11 s. ISBN 978-80-87952-12-2.
 • HRUBÝ, Petr a Lenka KLEISNEROVÁ. Kritické otáčky hřídelů. In MMK 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 3923-3931, 9 s. ISBN 978-80-87952-07-8.

Potřebujete s námi před zahájením spolupráce podepsat smlouvu o mlčenlivosti?

Žádný problém!


Napište nám...