Ceník služeb

(platný od 1. 1. 2022)


Přepis veškerých audiozáznamů a videozáznamů

Přepis do editovatelné podoby  
  • reportáže
  • soudní líčení
  • diplomové práce, poznámky
  • rozhovory
  • výzkumné rozhovory (doslovně)
  • průzkumy trhu, ankety
  • záznamy výpovědí pamětníků

25 Kč / minuta záznamu

(v případě nekvalitních nahrávek či velmi rychle hovořících respondentů stanovujeme cenu dle reálně přepsaných znaků  / 75 Kč za přepsanou normostranu)


Přepis strojopisu do editovatelné podoby

  • např. nálezová zpráva, rukopis knihy, sbírka básní, diplomová práce apod.

25 Kč / stránka

Korektura česky psaného textu


30 Kč / 1 NS


1 NS (normostrana) odpovídá 1800 znakům, včetně mezer, po 30 řádcích na stranu při 60 úhozech na řádce. Definice normostrany: vyhl. č. 77/1993 Sb. § 24, odst. 2.

Máte specifický požadavek v rámci přepisu Vašeho audiozáznamu?