Ceník služeb


Vážení klienti,

momentálně přijímáme pouze zakázky neexpresního charakteru.

Děkujeme za pochopení.


Přepis zvukově kvalitních českých audionahrávek do textové podoby

Textový přepis zvukově kvalitních českých audio-/videozáznamů


Vážení klienti,

momentálně přijímáme pouze zakázky neexpresního charakteru.

Děkujeme za pochopení.


Ceník služeb

Nejsme plátci DPH - uvedené ceny jsou konečné, pokud Vám navíc ještě nevzniká nárok na zákaznickou či množstevní slevu.

  • 1 Ns (normostrana) odpovídá 1800 znakům, včetně mezer, po 30 řádcích na stranu při 60 úhozech na řádce. Definice normostrany: vyhl. č. 77/1993 Sb. § 24, odst. 2.

  • Výše uvedené ceny za přepis audio/video nahrávek zahrnují jak kontrolu výstupu s originálem, tak odbornou jazykovou korekturu. Na klientovo přání převedeme případné nespisovné výrazy do spisovné podoby nebo např. eliminujeme v textových výstupech výskyt tzv. parazitních slov (prostě, jako, vlastně, jakože atd.), která výrazně navyšují celkový počet znaků dokumentu, a tudíž i finální cenu za zpracování.
  • Zaměřujeme se na přepis pouze zvukově kvalitních českých audionahrávek
  • Poskytujeme množstevní a zákaznické slevy.

Součást cenové nabídky:

  • jmenovité nebo symbolické označení mluvčích v textu;
  • dílčí úpravy v textu (např. odstranění výplňkových slov nebo opakujících se výrazů, syntaktických nedostatků atd.);
  • odborná jazyková korektura textového výstupu;
  • kontrola shodnosti zvukového záznamu s textovým výstupem