Ceník služeb

(platný od 14. 8. 2018)


Přepis televizních a rozhlasových pořadů

  • reportáž

17-25 Kč/1 minuta

nebo

66 - 69 Kč/1 NS

Přepis diktovaného mluveného slova

  • např. nálezová zpráva

22 Kč/1 minuta


1 NS (normostrana) odpovídá 1800 znakům, včetně mezer, po 30 řádcích na stranu při 60 úhozech na řádce. Definice normostrany: vyhl. č. 77/1993 Sb. § 24, odst. 2.

Máte specifický požadavek v rámci přepisu Vašeho audiozáznamu?