Proč se vyplatí pořídit si přesný textový přepis soudního jednání?


Dotaz anonymního tazatele: Bývalá manželka nechce, abych se stýkal s naší dcerou. Musel jsem se tedy obrátit na soud. U každého soudního jednání mně ovšem bývalá manželka hrozně pomlouvá a soudkyně to vůbec neprotokoluje. Když jsem si chtěl pořídit diktafonem nahrávku, tak mi to soudkyně dost arogantně zakázala. Jednala správně?"

Odpověď advokáta: "Soudkyně správně nejednala a nahrávání průběhu jednání se zřejmě bojí také proto, aby nebyla usvědčena i z jiných nesprávných postupů. I soudy mají navíc od 1. července 2009 přímo povinnost provádět zvukový nebo obrazový záznam každého jednání. Takže můžete trvat na tom, aby nahrávka vašeho soudního jednání byla provedena i samotnou soudkyní. Při další návštěvě soudu si pozorně přečtěte poučení, které visí u dveří do každé soudní síně. Tam je uvedeno, že pořizovat zvukové záznamy z jednání je možné s vědomím soudce. Znamená to tedy, že stačí, abyste soudkyni oznámil, že pořizujete zvukový záznam. Na souhlas se jí ptát nemusíte. Ona vám to může sice zakázat, pouze ale tehdy, pokud byste tak narušoval průběh nebo důstojnost soudního jednání, tedy pokud byste třeba pobíhal s mikrofonem po jednací síni nebo vám chrčel magnetofon. Elektronický diktafon tiše ležící na stole ovšem nic nenarušuje, takže soudkyně nemá právo vám nahrávání zakazovat. Pokud by tak přesto činila, podejte na ni okamžitě námitku podjatosti a stížnost předsedovi soudu a Ministerstvu spravedlnosti. "


  • Čeká vás důležité soudní jednání a vy máte obavy, že se v něm nebudete žádoucím způsobem orientovat?
  • Potřebovali byste se co nejlépe připravit na argumentaci protistrany v pokračujícím soudním líčení?
  • Potřebujete v rámci své argumentace použít nějaké tvrzení protistrany, ale zaboha si nemůžete vzpomenout na jeho přesné znění?

Nezoufejte...!

Jednání u soudu se podle zákona musejí nahrávat od r. 2009, takže můžete požádat o zvukový záznam samotného soudce. Pokud budete mít své vlastní nahrávací zařízení (doporučujeme pořídit si opravdu kvalitní diktafon), je třeba o tomto dopředu soudce spravit. Poté nám audiozáznam pošlete emailem a my vám obratem zašleme kompletní textový přepis promluv všech účastníků soudního líčení. A nejen to. V textu bude dále uveden i časový údaj počátku každé promluvy. Textový výstup si pak můžete vytisknout, vzít s sebou na následující soudní líčení a podle libosti z něj citovat potřebné úryvky...

Samozřejmostí je pak to, že v případě potřeby zasíláme i prohlášení o mlčenlivosti, které má následující podobu:


A jak textový přepis soudního líčení vypadá? Podívejte se na krátkou ukázku, v níž jsou, pochopitelně z bezpečnostních důvodů, uvedeny neplatné identifikační údaje:


(00:00:07) Mgr. Pavel Novák: Zahajuji jednání ve věci Libora Netopila proti MENANEZ, s.r.o.:

  • Záznam o jednání ve věci 27C105/2016 z 28. 1. 2017. Věc: Žalobce - Libor Netopil, žalovaný - MENANEZ, s.r.o., o zaplacení 325 000 eur s příslušenstvím. Přítomen od soudu soudce Mgr. Pavel Novák. K jednání se dostavili - žalobce Libor Netopil (totožnost ověřena podle občanského průkazu číslo č. 542547889), zástupce žalobce JUDr. Mgr. Karel Hruška (totožnost ověřena podle průkazu České advokátní komory č. 05487), žalovaný - nikdo, zástupce žalovaného Mgr. Petr Vodič (totožnost ověřena podle průkazu České advokátní komory č. 54711). Zahájeno ve 14 hodin 30 minut.

Zahajuji jednání ve věci Libora Netopila proti MENANEZ, s.r.o., o zaplacení 325 000 eur, respektive o vzájemné žalobě o zaplacení 324 999, 11 eur. Žádám žalobce nebo jeho zástupce, aby přednesli žalobu, a popřípadě i vyjádření ke vzájemné žalobě.

(00:02:50) JUDr. Mgr. Karel Hruška: Vážený pane samosoudce, pan žalobce trvá na žalobě tak, jak byla podána mým předchůdcem, jeho zástupcem, panem doktorem Boubelíkem, včetně návrhu důkazů zde uvedených a včetně petitu, který zde byl uplatněn.

(00:03:30) Mgr. Pavel Novák: A co je to za žalobu? - Čeho se pan žalobce domáhá? Z jakého důvodu? ...


Chcete, abychom i pro vás připravili přesný textový přepis soudního jednání?

Kontaktujte nás...

Nezávazná poptávka: