Spojka "než" jako součást větného a nevětného výrazu


Spojka "než" je používána pro srovnání ve smyslu odlišnosti, různé míry. Pokud je touto spojkou připojena věta, je nezbytné mezi takto spojené věty napsat čárku.

Např. "Potřebuji přepsat více audio záznamů, než tomu bývá obvykle. Když je audio nahrávka špatně srozumitelná, trvá její přepis déle, než když by byla zvukově kvalitní."

Spojka "než" však může v textu připojovat nejen větu, ale také srovnávaný nevětný výraz. V takovém případě se nevětný výraz čárkou neoddělujeme, ani kdyby byl bohatěji rozvitý:

"Potřebuji přepsat víc audio nahrávek než obvykle. Když je audio záznam špatně srozumitelný, trvá jeho přepis déle než obvykle, pane Kopecký."