Nečastější typ audionahrávek určených k přepisu


Vážení klienti, rádi bychom vás seznámili s ukázkami naší činnosti (v rámci přepisu mluveného slova), abyste si udělali bližší představu o možné výsledné podobě zpracovaného textu. Vzhledem k tomu, že jsme vázáni vůči klientům přísnou mlčenlivostí, k níž nás, mimo jiné, zavazuje i členství v Hospodářské komoře České republiky, můžeme se s vámi podělit pouze o obecnou charakteristiku systému zpracování nejčastějšího typu našich zakázek...

  • Přepis zasedání/jednání/schůze zastupitelstva: Doslovný přepis proběhlého jednání je postoupen zmocněnému pracovníkovi zastupitelstva, který z dodaného přepisu vytvoří zkrácenou reprezentativní zprávu. Tato zpráva obsahuje veškeré podstatné informace a bývá umístěna na webové stránky příslušné obce.
  • Přepis jednání (corpus delicti): Jedná se o jednání mezi dvěma a více firmami, které se nedokáží dohodnout na jednotném řešení nějaké situace. Za takových okolností, kdy povětšinou takzvaně visí ve vzduchu hrozba soudního řízení, si minimálně jedna ze stran pravidelně eviduje veškerá proběhlá jednání prostřednictvím diktafonu - netřeba podotýkat, že obstarání kvalitního nahrávacího přístroje pro tyto účely se opravdu vyplatí... Následně obdržíme (nejčastěji prostřednictvím úložiště www.uschovna.cz) nahrávku určenou k doslovnému přepisu. Klient zároveň poskytne informace týkající se identifikace jednotlivých mluvčích - aby mohli být v textu rovnou evidováni... Takovýto text je pak použit i při soudním řízení v rámci vymáhání práv.
  • Přepis koučovacího sezení: Doslovný přepis audionahrávky koučovacího sezení (tj. rozhovor, který si klade za cíl rozvinout potenciál koučovaného/klienta) je většinou pořizován za účelem následné analýzy koučovacích dovedností - tj. aby mohl kouč celkově zkvalitnit své služby. Při analýze námi dodaného textu se tak může kouč zaměřit jak na svůj, tak na klientův mluvený projev a dopodrobna prozkoumat jak své, tak klientovy myšlenkové asociace.
  • Přepis rozhovoru mezi novinářem a osobností: Mnohým novinářům, kteří jsou tzv. na volné noze, nezbývá čas na to, převést pořízené audiozáznamy do editovatelné podoby. Vzhledem k tomu, že je žádoucí, aby byly pořízené přepisy v reprezentativní podobě, není doslovný přepis žádoucí, resp. je třeba text usměrnit do prezentovatelné formy. V takovém případě se tedy nejedná o pouhý přepis audio záznamu, ale i o tvůrčí zásahy do přepsaného textu, což je rovněž zpoplatněno dle platného ceníku.
  • Přepis znaleckého posudku: Specialisté na diagnostiku, kteří pořizují pro své klienty znalecké posudky, si mnohdy ulehčují činnost tím, že údaje pořízené v terénu rovnou předříkají na zapnutý diktafon. Takto namluvená souvislá řeč slouží po přepisu do textové podoby jako téměř ucelený podklad pro znalecký posudek (kvalita mluveného výstupu záleží na míře zaběhnutosti takovéhoto pracovního postupu). Není výjimkou ani to, že se na nás obrátí např. experti na diagnostiku staveb. 
  • Přepis školení zaměstnanců: Firmy, které investují do vzdělávání svých zaměstnanců pořádáním kurzů a přednášek, pojímají audionahrávky pořízené z těchto akcí také jako příležitost k analýze zpětné vazby ze strany zaměstnanců.
  • Přepis tzv. vzpomínkového audia - svědectví