Jak si vypočítat předběžnou cenovou kalkulaci?

  • Dostal se vám do rukou audiozáznam, vy jej potřebujete co nejrychleji přepsat, ale zároveň je pro vás nezbytné znát cenu za jeho přepis?

Přepsáním jedné minuty záznamu si můžete udělat alespoň přibližnou představu o tzv. předpokládaném cenovém stropu. Nejjednodušší je si pro tyto účely zvolit přepis první minuty záznamu, daleko praktičtější je vybrat si úsek, v němž se jednotliví mluvčí dostatečně rozhovořili (tj. v 1. minutě záznamu jsou často prázdná místa, a z toho důvodu nedoporučujeme používat zrovna tento úsek za účelem výpočtu předběžné cenové kalkulace).

Poté stačí do níže uvedeného vzorce dosadit cenu za zpracování 1 normostrany textu, což lze dohledat v ceníku firem specializujících se na tuto činnost. Nezapomeňte brát v potaz, že jmenovité označení mluvčích v textu se samozřejmě také projeví na celkovém počtu znaků dokumentu! Mluvčí lze v textu označit buď jmenovitě, např. Pavel Novák, iniciálami (např. P. N.) anebo Mluvčí č. ...

Předem ale potřebujete znát odpověď na následující otázky:
  • Jaká je celková délka audiozáznamu v minutách?
  • Jaký je počet mluvčích v textu a jakým způsobem mají být v textu evidováni? (Evidence mluvčích v textu navyšuje celkový počet znaků.)
  • Textový přepis má být doslovný (tj. včetně přeřeků a dalších rušivých elementů)?

Vzorec pro výpočet předběžného cenového stropu má pak následující podobu:

(Počet znaků získaných přepisem 1 minuty) x (celkový počet minut) : (1800) x (cena za zpracování 1 NS) = VÝSLEDEK!


Naše cena za zpracování 1 NS textu zahrnuje:

  1. Přepis audio-/videozáznamu do textové podoby

  2. Jmenovitá evidence mluvčích v textu (dle pokynů klienta)

  3. Odstranění rušivých prvků v textu (např. vycpávková slova typu jako, jako že, prostě, vlastně...).
  4. Odborná jazyková korektura textu

  5. Kontrola shodnosti textového výstupu s jeho zvukovou předlohou

Máte nějaké dotazy? Potřebujete poradit? Ozvěte se nám!