Spojka "a" v jiném než slučovacím významu


Míjely hodiny, a vlak se z místa nehýbal.

Spojka "a" není užita ve slučovacím významu, nýbrž v odporovacím, proto je třeba použít čárku. - "Míjely hodiny, ale vlak se z místa nehýbal."

Pospěš, nebo si nestihneš poslechnout tu audionahrávku.

- Buď si pospíšíš, nebo audio nahrávku nestihneš zhlédnout. Spojka "nebo" opět není užita ve slučovacím významu (tento čárkou neoddělujeme).