Užití spojovacího prostředku společně se zesilovacím nebo vytýkacím výrazem...


Pojmem "zesilovací a vytýkací výrazy" jsou míněny následující prostředky: teprve, jen, zvláště, právě, hned, ještě, zrovna, dříve atd.

Př. Textový rozbor budu moci provést, teprve když budu mít k dispozici přepis audiozáznamu.

Př. V textu je zapotřebí provést jazykovou korekturu, zvláště když bude pak sloužit k reprezentativním účelům.

Př. Plánoval jsem nechat přepsat audionahrávku, avšak když jsem zjistil, že je ve velmi špatné zvukové kvalitě, rozmyslel jsem si to.

V těchto a podobně složitých souvětných konstrukcích bývá mnohdy čárka chybně kladena až před spojovací výrazy, tj. za výrazy zesilovací a vytýkací.