Dodací lhůta zpracované zakázky


Dodací lhůta zpracované zakázky závisí na objemu dat určených ke zpracování a na kvalitě audiozáznamu/audiozáznamů. Pokud je audionahrávka v dobré zvukové kvalitě a projev jednotlivých mluvčích je kultivovaný, obdržíte 30minutovou nahrávku v textové podobě na svůj e-mail do dvou dnů od zaslání podkladů.)

  • Co si představit (v souvislosti s přepisem mluveného slova do textové podoby) pod pojmem "kultivovaný projev"?

* Mluvčí vyjadřuje své myšlenkové pochody jasně a srozumitelně, a to i v rámci složitějších témat.

* Pokud se vyskytuje v audiozáznamu více mluvčích, neskáčou si navzájem do řeči.

  • Proč je kultivovanost mluveného projevu přímo úměrná rychlosti přepisu audiozáznamu do textové podoby?

* Nesrozumitelná, překotná mluva ztěžuje přepisovateli snahu jí porozumět, a tedy i ve správném znění převést do textové podoby.

* Hovoří-li více mluvčích najednou, přepisovatel si musí daný úsek opakovaně vracet, aby postupně zaznamenal mluvený projev všech zúčastněných osob, a tedy potřebuje více času na evidenci všech těchto promluv. Ruku v ruce s překotnou mluvou nebo snahou navzájem se překřičet jde i pokles stylistické úrovně, a přepisovatel je nucen věty či souvětí (ve snaze správně zachytit obsah sdělení) přeformulovat/zrekonstruovat, což obnáší také větší časovou náročnost.TIP: Potřebujete přepsat audionahrávku a chcete se jen na něco zeptat? Zašlete nám nezávazně podklady na emailovou adresu skalickapavla@seznam.cz