Přepis audio-/videonahrávky do textové podoby


Co pro vás zajistíme?

 • Přepis audio/-videozáznamu (evidence mluvčích, případně i pozadí dané nahrávky, tj. emocí mluvčích a jejich nonverbální komunikace; odborná jazyková korektura je automatickou součástí textového výstupu)

Zeptejte se nás...

TIP: Mějte díky ukázkám cenových kalkulací přesný přehled o tom, co zahrnuje výsledná cena za přepis audiozáznamu do textové podoby, a nechte se inspirovat, jakým způsobem lze výslednou cenu za přepis audiozáznamu do textové podoby regulovat... Pro více informací pište na nonstop fungující emailovou adresu zpracuj@seznam.cz.

Pokud nás telefonicky zkontaktujete, připravte si, prosím, odpověď na následující otázky:

 • Typ audiozáznamu, jeho délka a kvalita
 • Výčet pokynů (např. žádost o doslovný přepis, včetně přeřeků jednotlivých mluvčích; jmenovitá evidence mluvčích, odstranění tzv. vycpávkových slov atd.)
 • Termín zpracování

Jak docílit nižší cenové kalkulace při současném zachování kvality textového výstupu?       


A jak vypadají naše výstupové texty?

Přepsali jsme pro vás (na ukázku) do textové podoby krátkou zábavnou videoscénku z kanálu Youtube, v níž figurují dva mluvčí. Scénka, jejíž délka je 3,5 minuty, obsahuje i několikavteřinový nesrozumitelný úsek, jehož stopáž je v textu řádně vyznačena.


Jiřina Bohdalová: Dobré odpoledne.

Vladimír Dvořák: Taky, taky, taky...

Jiřina Bohdalová: Malujete, koukám, co? No... Obraz, že jo? No... To vypadá jako naše vesnice... Ale já říkám "naše", jako kdybych byla odsaď... Kdybyste mě potkal trošku upravenou, tak by vám bylo jasný, že jsem z Prahy... No, jo, ale vy jste mě upravenou holt ještě nepotkal, že jo...

Vladimír Dvořák: Ne, ne, ne...

Jiřina Bohdalová: My tady máme chalupu...

Vladimír Dvořák: Ách...

Jiřina Bohdalová: Víte, krásnou... To je škoda, že ji odsuď nevidíte, víte... Protože jste si nevybral zrovna nejlepší místo, no... Ten kostelíček se vám moc nepoved... Ne! Ne! On má, bych řekla, takovou špičatější věžičku, no... Vy ale asi nebudete zasloužilej, viďte? Vy jenom tak... No, jo... Vy asi jen tak pro potěšení, viďte...? No, ne, no, bože, proč ne - když na to máte, že jo, no... Ony ty olejový barvy nebudou laciný, víte? Já to vím. Já dělám všechno na oleji... Muž má cholesterol, víte, a ona flaška stojí šestnáct korun a je to hned pryč, že jo, no... Tenhle sejček, teda, to taky není ono, víte... To vypadá jako špenátovej nákyp... No, my máme totiž - to byste nevěřil - my máme doma Chittussiho, víte - velkýho, po dědečkovi, v rámu... Viděl jste někdy Chittussiho? To sotva, protože kdybyste znal Chittussiho, tak byste ty vrbičky nemohl takhle odbejt...! Teda, já mám ráda Uprku, víte? On má všechno veselý a takový jako v krojích, no... Viděl jste někdy Uprku? To sotva. To sotva... Protože kdybyste znal Uprku, tak (2:07 - 2:10) i pohřeb, víte? To by taky šlo, no... Teda my Uprku nemáme, víte? On ho, dědek, nesnášel... Ale strejda Cyril ho má! A řekl, že ho odkáže naší Bláže, víte? To je dcera... Viděl jste někdy dceru? Neviděl, neviděl... Protože kdybyste znal dceru - Blážu naši - tak byste nemaloval Dolní Šišku, víte, ale naši Blážu... No, jo... Moc lidí už se mě ptalo, jestli nemá otce architekta, víte? Jako že je tak pěkně stavěná, no... Ona, naše Bláža, vám je jak od Mánesa, no... Viděl jste někdy Mánesa? Kdybyste znal Mánesa, tak byste na týhle tý louce udělal... Co to děláte?!

Vladimír Dvořák: Já vás škrtím, milostivá paní...

Jiřina Bohdalová: No, ale amatérsky... Viděl jste někdy Othella? Kdybyste viděl Othella, tak byste...

Souhrnné informace o službě...

 • Co znamená přepsat mluvené slovo do editovatelné podoby?

Pod pojmem "přepis mluveného slova" se rozumí doslovný zápis řeči z audio- nebo videozáznamu. Výsledkem přepisu je elektronický/editovatelný text, který lze dále upravit podle představ a případně vytisknout.

 • Jak se počítá cena za přepsání nahrávky?

Cena za zpracování se počítá z výsledného textu pomocí celkového počtu znaků v rámci tzv. normostrany (1 NS - 1800 znaků). Při ceně stanovené pomocí normostran platíte pouze za slova, která byla v nahrávce vyřčena, nikoliv za tzv. prázdná místa (např. šum, hudba, ticho, různé zvuky atd.). Právě z tohoto důvodu účtujeme finální cenu na základě celkového počtu normostran, nikoliv dle počtu minut audio-/videonahrávky. Pro více informací klikněte na tento odkaz: Podrobný návod, jak si svépomocí vypočítat tzv. předpokládaný cenový strop přepisu audiozáznamu do textové podoby.

 • K čemu slouží přepsaný text?

Text převedený z mluvené řeči do editovatelné podoby je žádoucí především proto, že jej lze zpracovávat v jakémkoliv textovém programu, vyhledávat v něm konkrétní slova, dále je možné např. upravit jej do plně reprezentativní podoby, archivovat na CD/DVD, uložit na internetovém úložišti, harddisku apod.

 • Kdo přepis mluveného slova provádí?

Přepisy audio-/videonahrávek provádějí zkušení zpracovatelé s dlouholetou praxí, kteří mají státní zkoušku z psaní všemi deseti. A nejen to. Jsou samozřejmě vybaveni potřebnými pravopisnými znalostmi, smyslem pro pečlivost, přesnost a schopností intuitivně rozluštit správné znění těžce srozumitelných výrazů.

 • Jaká je dodací lhůta přepisů mluvené řeči?

Převod mluvené řeči do textové podoby je jak po stránce psychické, tak fyzické velmi náročná činnost, a to především při velkém objemu dat ke zpracování. Méně kvalitní nahrávky navíc vyžadují - při snaze porozumět řečenému - opakované zpětné přehrávání, což zpracovatele velmi zdržuje. To však nic nemění na tom, že naší snahou je dodat zpracovaný materiál co nejrychleji a v maximální možné kvalitě.

 • Jakým způsobem lze nahrávku doručit?

- CD/DVD, flash disk: poštou na adresu - Bc. Pavla Židková, K. Peterka 255, Kravaře Kouty, 74721.

- nahrávky v digitální podobě (mp3, mp4, wav atd.): emailem nebo prostřednictvím virtuálního úložiště, např. www.uschovna.cz. V budoucnosti se chystáme zprovoznit vlastní virtuální úložiště, což umožní nahrávání veškerých souborů přímo z našich webových stránek.

 • Jaký formát má výsledný text?

- doc, rtf, txt, pdf, odt, wps

Zpracované texty nejčastěji doručujeme pomocí emailu, a to v požadovaném formátu. Objemnější data doručíme prostřednictvím digitálního úložiště, přičemž zákazníkovi zašleme odkaz ke stažení. Samotný text je možno dodat i ve formě tištěné - a to např. volně uskupené listy, listy svázané v kroužkové vazbě nebo pevných deskách, dále vypálení textů na CD/DVD.

 • Co se stane s nahrávkami, které jsou digitalizovány/přepsány?

Veškerá zákazníkem dodaná data samozřejmě považujeme za naprosto důvěrná. Počítače, na nichž pracujeme, jsou kvalitně zabezpečené a nemají k nim přístup žádné nepovolané osoby. Materiály, které zákazník zašle na naši adresu, můžeme na jeho vyžádání zaslat doporučeně zpět do jeho rukou. Pokud to zákazník nevyžaduje, je materiál ve fyzické podobě automaticky zlikvidován pomocí skartovacího stroje. Není tedy možné, aby se jakékoliv data dostala do nepovolaných rukou. K mlčení nás přísně zavazuje rovněž členství v Hospodářské komoře ČR.