Digitalizace/přepis autentického osobního deníku - aktualizace subjektivně pojaté skutečnosti


Výrazem "deník" je označován, mimo jiné, prozaický útvar autobiografického rázu, v němž pisatel denně nebo chronologicky zaznamenává události svého života, myšlenky a postřehy osobního i společenského charakteru. Fakta, o kterých autor píše, jsou podávána bezprostředně a subjektivně.

  • Autentický osobní deník je záznamem dojmů, nálad a událostí, které se kolem pisatele seběhly. Má soukromý ráz - není určen pro veřejnost.
  • Deník určený čtenářům - klade důraz na individualismus a osobní prožitek.
  • Fiktivní deník (umělecké dílo)

Stále rostoucí zájem o digitalizaci osobních rukopisných záznamů svědčí o tom, že rukou psané deníky jsou cennými artefakty, které jejich majitelé úzkostlivě střeží. Nelze se proto divit rostoucí poptávce po přepisu těchto dat do elektronické podoby, protože právě ta se stává tolik potřebnou zálohou cenných informací.

Přepis deníku do elektronické podoby však nabízí i jiné výhody - jmenovitě např.:

  • Odstranění rušivých elementů v textu (poškrtané pasáže, pravopisné chyby, stylistické nedostatky)
  • Druhotný vklad poznámek k vybraným výrazům
  • Úprava vybledlých ilustrací ve speciálním editoru obrázků a fotografií
  • Možnost sdílení digitalizované formy deníku s vybranými subjekty
  • Vydání deníku prostřednictvím nakladatelství, tj. deník jako literární dílo
Deník Anny Frankové - ukázka
Deník Anny Frankové - ukázka

Pokud máte obavy, že by se rukopisná data mohla jakýmkoliv způsobem znehodnotit a Vy jste o ně mohli přijít, kontaktujte nás...

Naskenované soubory, určené ke zpracování, nezávazně zašlete na emailovou adresu zpracuj@seznam.cz, a to pomocí níže uvedeného odkazu "Poslat zásilku". V případě, že máte deník pouze ve fyzické podobě, zašlete jej doporučeně na adresu

Bc. Pavla Židková, Kašpara Peterka 255, Kravaře Kouty, 74721

Po provedení přepisu Vám, samozřejmě, deník zašleme doporučeně zpět na Vámi uvedenou adresu.