Rychlý přehled expresních služeb

  1. Přepis mluveného slova z audio-/videonahrávek: přepis rozhovorů, diskusí, konferencí, přednášek, školení, koučovacích sezení a jiných nahrávek mluveného slova do editovatelné/textové podoby.
  2. Přepis/opis textů: přepis tištěných, strojopisných a rukopisných dokumentů do elektronické podoby (formát doc, rtf, pdf atd.)
  3. Jazyková korektura výhradně českých textů
  4. Zpracování dat a textů, administrativa: formulace osobních, úředních a obchodních dopisů, zpracování tabulek, vkládání dat do online databází a jejich pravidelná aktualizace - dle přání zadavatele
  5. Titulkování audia/videa: sestavení dialogového scénáře

Soubory určené ke zpracování můžete ihned, nezávazně, zaslat na emailovou adresu zpracuj@seznam.cz, a to i prostřednictvím zabezpečeného virtuálního úložiště, např. www.uschovna.cz. Prostřednictvím něj lze bezpečnou cestou poslat ke zpracování objemné soubory. Pomocí mailu lze zaslat max. 20 MB dat.

Nejpozději do 1 hodiny vás budeme kontaktovat s návrhem předběžné cenové kalkulace a seznámíme vás s termínem dodání zpracované zakázky. Finální cenu za její vyhotovení bohužel nelze sdělit hned - nejdříve je za potřebí, abychom se s materiálem určeným ke zpracování řádně seznámili a měli tak možnost vytvořit si opravdu objektivní úsudek na veškeré aspekty zakázky. Více informací vám poskytneme na nonstop zákaznické lince 739 165 345.

Písařské služby - digitalizace textů

Jak si rychle vypočítat tzv. předpokládaný cenový strop přepisu audiozáznamu do textové podoby?

19.07.2016 18:43
Podrobné ukázky cenových kalkulací přepisu audiozáznamu do textové podoby Pokud se cenová kalkulace přepisu audiozáznamu do textové podoby tvoří na základě celkového počtu normostran přepsaného textu (a takto tomu bývá u většiny firem...

Analýza mluvené řeči - přehled nejčastěji používaných transkripčních značek

08.06.2016 10:44
Interpretaci/analýzu původní události může značně přiblížit použití transkripčních značek, které si kladou za cíl maximálně zohlednit veškeré aspekty mluveného projevu. Zaevidovat lze tedy nejen to, co bylo řečeno, ale rovněž veškeré "doprovodné...

Přepis středoškolských a vysokoškolských skript do elektronické/editovatelné podoby

08.06.2016 09:38
Mnohé studijní materiály pro středoškolské a vysokoškolské studenty se doposud nacházejí pouze v tištěné/strojopisné verzi, což znemožňuje aktualizaci jejich obsahové stránky. Nabízíme: Kompletní přepis skript do elektronické/editovatelné...

Nečastější typ audionahrávek určených k přepisu

15.05.2016 14:40
Vážení klienti, rádi bychom vás seznámili s ukázkami naší činnosti (v rámci přepisu mluveného slova), abyste si udělali bližší představu o možné výsledné podobě zpracovaného textu. Vzhledem k tomu, že jsme vázáni vůči klientům přísnou...

Digitalizace/přepis autentického osobního deníku - aktualizace subjektivně pojaté skutečnosti

14.05.2016 17:40
Výrazem "deník" je označován, mimo jiné, prozaický útvar autobiografického rázu, v němž pisatel denně nebo chronologicky zaznamenává události svého života, myšlenky a postřehy osobního i společenského charakteru. Fakta, o kterých autor píše, jsou...

Investice do kvalitního diktafonu se vyplatí...

25.04.2016 11:34
Nahrávací zařízení je nezbytnou pomůckou pro reportéry, novináře, manažery, spisovatele, studenty..., zkrátka pro ty, kteří potřebují u různých příležitostí evidovat mluvené slovo. A tak se může stát, že mluvený projev mluvčího či mluvčích je...

Audio/video nahrávka koučovacího sezení jako jedinečná příležitost k analýze vlastního mluveného projevu

30.03.2016 18:41
Pojmem koučink se obecně rozumí metoda, jejímž smyslem je uvolnit a plně rozvinout potenciál koučovaného/klienta. Předpokladem úspěšné realizace tohoto procesu je oboustranná důvěra, která umožní efektivní průběh rozhovoru. Rozhovor, který je...

Vycpávková slova - "parazité" mluvených projevů

17.03.2016 17:19
"Rozmohl se nám tady takový nešvar... Lidé velmi často používají ve svých slovních projevech vycpávková slova. Zejména pak slova typu jakoby, vlastně, prostě, jako, prostě jako, takové to, jako že, jako kdyby, jakoby, jaksi, upřímně řečeno, abych...

Spojka "než" jako součást větného a nevětného výrazu

15.02.2016 00:00
Spojka "než" je používána pro srovnání ve smyslu odlišnosti, různé míry. Pokud je touto spojkou připojena věta, je nezbytné mezi takto spojené věty napsat čárku. Např. "Potřebuji přepsat více audio záznamů, než tomu bývá obvykle. Když je audio...

Doslovný přepis audio záznamu - autentická vzpomínka

14.01.2016 16:09
Ne vždy bývá ze strany objednavatele přepisu audio záznamu nabíledni požadavek přepisu doslovného. Naopak. Jako žádoucí se ve většině případů jeví potřeba reprezentativnosti textu, tj. zbaveného veškerých rušivých elementů (přeřeků, výplňkových...
Všechny články