Rozhovor/interview

Profesionální přepis rozhovoru


Vážení klienti,

jestliže potřebujete znát alespoň přibližnou cenu za přepis Vašeho audia/videa do textové podoby (rozhovoru), je tato stránka určena právě pro vás.

Najdete zde nejen ukázky cenových kalkulací, ale společně s nimi i základní identifikační údaje jednotlivých přepsaných rozhovorů (tj. délku stopáže, počet mluvčích, případně speciální požadavky klientů), abyste se mohli snadněji zorientovat v tom, jaký by mohl být zrovna Váš cenový rozpočet. Jednotlivé ukázky budeme postupně doplňovat.

U níže uvedených ukázek cenových kalkulací také naleznete údaj o termínu dodání přepsaného textu.


   Nejprve zjistěte, do jaké z níže uvedených kategorií Váš rozhovor spadá:

 • Standardizovaný rozhovor - typ rozhovoru, v němž jsou předem dány neměnné otázky, přičemž je zachováno i jejich pořadí (cena za zpracování 1 NS - 65 Kč); do této kategorie spadají i rozhovory, v nichž jsou předem připraveny jak otázky, tak odpovědi (např. spot)

 • Polostandardizovaný rozhovor - typ rozhovoru, v němž jsou sice otázky předem dány, ale zároveň jsou kladeny i dotazy doplňující (cena za zpracování 1 NS - 67 Kč)

 • Nestandardizovaný rozhovor - typ rozhovoru, v němž nejsou předem dány žádné otázky, tj. jejich podobu si tazatel určuje sám (cena za zpracování 1 NS - 69 Kč)


Proč je u jednotlivých kategorií odlišná cena za zpracování 1 NS?

Rozhovor, který nemá předem danou osnovu (v podobě otázek tazatele), je daleko náročnější na zpracování. (Není nic neobvyklého např. to, že si jednotliví mluvčí navzájem skáčou do řeči, s většími obtížemi formulují otázky či odpovědi atd. Jestliže má být za takovýchto podmínek textový výstup reprezentativní/čtivý, je potřeba jednotlivé promluvy upravovat - někdy poměrně výrazně.)

     Poznámka: 1 NS = 1 normostrana (1800 znaků)


Jak docílit co nejnižší ceny za přepis rozhovoru do textové podoby?


Cena za přepis rozhovoru se odvíjí od celkového počtu znaků ve wordovém dokumentu, tj. s počtem znaků roste i cena. Jak tedy dosáhnout co nejnižšího počtu znaků?

 • Pokud se ve Vašem rozhovoru vyskytuje více mluvčích, dejte nám pokyn, abychom je v textu evidovali pouze písmeny. Příklad: Namísto jména "Ivo Novák" budeme psát pouze "X" nebo "I. N.", namísto jména "Petr Dostál" budeme psát pouze "Y" nebo "P. D.". (Pokud v textu potřebujete mít uvedena celá jména mluvčích, můžete si je pak sami velice snadno doplnit, a to díky speciální funkci ve wordu. Pokud nevíte jak na to, poradíme Vám.)

 • Trvejte na tom, abychom v textu neevidovali tzv. vycpávková slova (vlastně, prostě, jakože, jako), která svou přítomností zbytečně navyšují celkový počet znaků ve wordovém dokumentu. Častý výskyt těchto výrazů má navíc výrazně negativní vliv na celkový dojem z mluveného/psaného projevu.

 • Nelpěte příliš na doslovném přepisu mluveného projevu. Jsme schopni jej stylisticky upravit, aniž by došlo k narušení jeho významové stránky (automatickou součástí naší cenové nabídky je snaha docílit žádoucí reprezentativní podoby a čtivosti textového výstupu). Stylistická úprava textu např. odstraní tzv. nedotažené myšlenky, a tedy ve výsledku sníží celkové množství znaků wordového dokumentu.


Ukázky cenových kalkulací

(Nejsme plátci DPH, tj. uvedené ceny jsou konečné)


A co je vlastně automatickou součástí cenové kalkulace?

 • Jmenovité nebo symbolické označení mluvčích v textu
 • Dílčí úpravy v textu (např. odstranění výplňkových slov nebo opakujících se výrazů, syntaktických a stylistických nedostatků atd., a tedy zpracování textu do reprezentativní/čtivé podoby)

 • Jazyková korektura textového výstupu
 • Kontrola shodnosti zvukového záznamu s textovým výstupem


A. Standardizovaný rozhovor

(typ rozhovoru, v němž jsou předem dány neměnné otázky, přičemž je zachováno i jejich pořadí (cena za zpracování 1 NS - 65 Kč); do této kategorie spadají i rozhovory, v nichž jsou předem připraveny i odpovědi (např. reklamní vstup)


Přepis spotu (reklamního vstupu) o délce 5 minut

 • Předem připravený rozhovor mezi 3 osobami, tj. mezi moderátorem a 2 hosty (rozhovor má velmi rychlý spád, je "nahuštěn" informacemi)
 • Termín dodání - do 1 hodiny od obdržení podkladů

Pokyny klienta ke zpracování:

 • doslovný přepis
 • syntaktická a stylistická úprava textu (vyžaduje-li to situace)
 • ! evidence mluvčích v textu celými jmény ! (uvedení celých jmen výrazně navyšuje celkový počet znaků v textu, a tedy i výslednou cenu za přepis)

Výsledná cena přepisu audiozáznamu do textové/editovatelné podoby:

4649 (celkový počet znaků) : 1800 (1 NS) x 65 (cena za zpracování 1 NS) = 168 Kč -> TIP:  Jak by bylo možné cenu přepisu (množství znaků) tohoto audiozáznamu snížit, aniž by se zhoršila kvalita výstupového textu?

 • Namísto evidence celých jmen a příjmení jednotlivých mluvčích evidovat pouze jejich iniciály (anebo každého mluvčího evidovat pouze jedním písmenem) a poté si případně jména a příjmení doplnit (pomocí speciální funkce programu Word). 


Přepis rozhovoru o délce 24 minut

 • Rozhovor mezi 2 osobami (s předem připravenými otázkami)
 • Termín dodání - do 3 hodin od obdržení podkladů

Pokyny klienta ke zpracování:

 • doslovný přepis (zároveň však odstranit syntaktické a stylistické nedostatky v promluvách respondenta, tj. zpracovat text do čtivé/reprezentativní podoby)
 • evidence každého mluvčího pouze jedním písmenem

Výsledná cena přepisu audiozáznamu do textové/editovatelné podoby:

18 711 (celkový počet znaků) : 1800 (1 NS) x 65 (cena za zpracování 1 NS) = 676 Kč


Přepis rozhovoru o délce 27 minut

 • Rozhovor mezi 2 osobami (s předem připravenými otázkami)
 • Termín dodání - do 4 hodin od obdržení podkladů

Pokyny klienta ke zpracování:

 • doslovný přepis (zároveň však odstranit syntaktické a stylistické nedostatky v promluvách respondenta, tj. zpracovat text do čtivé/reprezentativní podoby)
 • evidence každého mluvčího pouze jedním písmenem

Výsledná cena přepisu audiozáznamu do textové/editovatelné podoby:

18 036 (celkový počet znaků) : 1800 (1 NS) x 65 (cena za zpracování 1 NS) = 651 Kč


Přepis rozhovoru o délce 31 minut

 • Rozhovor mezi 2 osobami (s předem připravenými otázkami)
 • Termín dodání - do 4 hodin od obdržení podkladů

Pokyny klienta ke zpracování:

 • doslovný přepis (zároveň však odstranit syntaktické a stylistické nedostatky v promluvách respondenta, tj. zpracovat text do čtivé/reprezentativní podoby)
 • evidence každého mluvčího pouze jedním písmenem

Výsledná cena přepisu audiozáznamu do textové/editovatelné podoby:

21 487 (celkový počet znaků) : 1800 (1 NS) x 65 (cena za zpracování 1 NS) = 776 Kč


Přepis rozhovoru o délce 32 minut

 • Rozhovor mezi 2 osobami (s předem připravenými otázkami)
 • Termín dodání - do 4 hodin od obdržení podkladů

Pokyny klienta ke zpracování:

 • doslovný přepis (zároveň však odstranit syntaktické a stylistické nedostatky v promluvách respondenta, tj. zpracovat text do čtivé/reprezentativní podoby)
 • evidence každého mluvčího pouze jedním písmenem

Výsledná cena přepisu audiozáznamu do textové/editovatelné podoby:

23 482 (celkový počet znaků) : 1800 (1 NS) x 65 (cena za zpracování 1 NS) = 848 Kč


Přepis rozhovoru o délce 33 minut

 • Rozhovor mezi 2 osobami (s předem připravenými otázkami)
 • Termín dodání - do 4 hodin od obdržení podkladů

Pokyny klienta ke zpracování:

 • doslovný přepis (zároveň však odstranit syntaktické a stylistické nedostatky v promluvách respondenta, tj. zpracovat text do čtivé/reprezentativní podoby)
 • evidence každého mluvčího pouze jedním písmenem

Výsledná cena přepisu audiozáznamu do textové/editovatelné podoby:

27 556 (celkový počet znaků) : 1800 (1 NS) x 65 (cena za zpracování 1 NS) = 995 Kč


Přepis rozhovoru o délce 34 minut

 • Rozhovor mezi 2 osobami (s předem připravenými otázkami)
 • Termín dodání - do 4 hodin od obdržení podkladů

Pokyny klienta ke zpracování:

 • doslovný přepis (zároveň však odstranit syntaktické a stylistické nedostatky v promluvách respondenta, tj. zpracovat text do čtivé/reprezentativní podoby)
 • evidence každého mluvčího pouze jedním písmenem

Výsledná cena přepisu audiozáznamu do textové/editovatelné podoby:

25 869 (celkový počet znaků) : 1800 (1 NS) x 65 (cena za zpracování 1 NS) = 934 Kč


Přepis rozhovoru o délce 36 minut

 • Rozhovor mezi 2 osobami (s předem připravenými otázkami)
 • Termín dodání - do 4 hodin od obdržení podkladů

Pokyny klienta ke zpracování:

 • doslovný přepis (zároveň však odstranit syntaktické a stylistické nedostatky v promluvách respondenta, tj. zpracovat text do čtivé/reprezentativní podoby)
 • evidence každého mluvčího pouze jedním písmenem

Výsledná cena přepisu audiozáznamu do textové/editovatelné podoby:

25 204  (celkový počet znaků) : 1800 (1 NS) x 65 (cena za zpracování 1 NS) = 910 Kč


Přepis rozhovoru o délce 44 minut

 • Rozhovor mezi 2 osobami (s předem připravenými otázkami)
 • Termín dodání - do 4 hodin od obdržení podkladů

Pokyny klienta ke zpracování:

 • doslovný přepis (zároveň však odstranit syntaktické a stylistické nedostatky v promluvách respondenta, tj. zpracovat text do čtivé/reprezentativní podoby)
 • evidence každého mluvčího pouze jedním písmenem

Výsledná cena přepisu audiozáznamu do textové/editovatelné podoby:

 27 364 (celkový počet znaků) : 1800 (1 NS) x 65 (cena za zpracování 1 NS) = 988 Kč


Nedaří se Vám soubor nahrát? Zašlete jej přes bezpečné virtuální úložiště www.uschovna.cz na emailovou adresu zpracuj@seznam.cz. Tento krok můžete potvrdit zasláním sms zprávy na tel. číslo: 739 626 373.


B. Polostandardizovaný rozhovor

(typ rozhovoru, v němž jsou sice otázky předem dány, ale nemusejí být v přesném sledu a zároveň jsou kladeny i dotazy doplňující (cena za zpracování 1 NS - 67 Kč)


Přepis rozhovoru o délce 10 minut

 • Rozhovor mezi 2 osobami, tj. mezi moderátorem a 1 hostem (pozn.: rozhovor má velmi rychlý spád, protože byl předem připraven)
 • Termín dodání - do 2 hodin od obdržení podkladů

Pokyny klienta ke zpracování:

 • doslovný přepis (zároveň však odstranit syntaktické a stylistické nedostatky v promluvách respondenta, tj. zpracovat text do čtivé/reprezentativní podoby)
 • ! evidence mluvčích v textu celými jmény ! (uvedení celých jmen výrazně navyšuje celkový počet znaků v textu, a tedy i výslednou cenu za přepis)

Výsledná cena přepisu audiozáznamu do textové/editovatelné podoby:

9284 (celkový počet znaků) : 1800 (1 NS) x 67 (cena za zpracování 1 NS) = 346 Kč -> TIP: Jak by bylo možné cenu přepisu (množství znaků) tohoto audiozáznamu snížit, aniž by se zhoršila kvalita výstupového textu?

 • Namísto evidence celých jmen a příjmení jednotlivých mluvčích evidovat pouze jejich iniciály (anebo každého mluvčího evidovat pouze jedním písmenem) a poté si případně jména a příjmení doplnit (pomocí speciální funkce programu Word).

Přepis rozhovoru o délce 22 minut

 • Rozhovor mezi 2 osobami, odborníky v oblasti IT
 • Termín dodání - do několika hodin od obdržení podkladů

Pokyny klienta ke zpracování:

 • doslovný přepis (zároveň však odstranit syntaktické a stylistické nedostatky v promluvách respondenta, tj. zpracovat text do čtivé/reprezentativní podoby)
 • ! evidence mluvčích v textu celými jmény ! (uvedení celých jmen výrazně navyšuje celkový počet znaků v textu, a tedy i výsledné ceny za přepis)

Výsledná cena přepisu audiozáznamu do textové/editovatelné podoby:

18897 (celkový počet znaků) : 1800 (1 NS) x 67 (cena za zpracování 1 NS) = 703 Kč -> TIP: Jak by bylo možné cenu přepisu (množství znaků) tohoto audiozáznamu snížit, aniž by se zhoršila kvalita výstupového textu?

 • Namísto evidence celých jmen a příjmení jednotlivých mluvčích evidovat pouze jejich iniciály (anebo každého mluvčího evidovat pouze jedním písmenem) a poté si případně jména a příjmení doplnit (pomocí speciální funkce programu Word).

Přepis rozhovoru o délce 26 minut

 • Rozhovor mezi 2 osobami
 • Termín dodání - do několika hodin od obdržení podkladů

Pokyny klienta ke zpracování:

 • doslovný přepis (zároveň však odstranit syntaktické a stylistické nedostatky v promluvách respondenta, tj. zpracovat text do čtivé/reprezentativní podoby)
 • evidence každého mluvčího pouze jedním písmenem

Výsledná cena přepisu audiozáznamu do textové/editovatelné podoby:

15427 (celkový počet znaků) : 1800 (1 NS) x 67 (cena za zpracování 1 NS) = 574 Kč


Přepis rozhovoru o délce 32 minut

 • Rozhovor mezi 2 osobami (časté střídání promluv)
 • Termín dodání - do několika hodin od obdržení podkladů

Pokyny klienta ke zpracování:

 • doslovný přepis (zároveň však odstranit syntaktické a stylistické nedostatky v promluvách respondenta, tj. zpracovat text do čtivé/reprezentativní podoby)
 • evidence každého mluvčího pouze jedním písmenem

Výsledná cena přepisu audiozáznamu do textové/editovatelné podoby:

24 656 (celkový počet znaků) : 1800 (1 NS) x 67 (cena za zpracování 1 NS) = 918 Kč


Přepis rozhovoru o délce 172 minut

 • Rozhovor mezi 2 osobami
 • Termín dodání - do 5 dnů od obdržení podkladů

Pokyny klienta ke zpracování:

 • doslovný přepis (zároveň však odstranit syntaktické a stylistické nedostatky v promluvách respondenta, tj. zpracovat text do čtivé/reprezentativní podoby)
 • evidence každého mluvčího pouze jedním písmenem

Výsledná cena přepisu audiozáznamu do textové/editovatelné podoby:

116 049 (skutečný počet znaků) : 1800 (neměnná veličina) x 67 = 4320 Kč


Přepis rozhovoru o délce 183 minut

 • Rozhovor mezi 2 osobami
 • Termín dodání - do 5 dnů od obdržení podkladů

Pokyny klienta ke zpracování:

 • doslovný přepis (zároveň však odstranit syntaktické a stylistické nedostatky v promluvách respondenta, tj. zpracovat text do čtivé/reprezentativní podoby)
 • evidence každého mluvčího pouze jedním písmenem

Výsledná cena přepisu audiozáznamu do textové/editovatelné podoby:

114 672 (celkový počet znaků) : 1800 (1NS) x 67 (cena za zpracování 1 NS) = 4268 Kč


Potřebovali byste také přepsat rozhovor do textové podoby?

Nedaří se Vám soubor nahrát anebo potřebujete nahrát více souborů? Zašlete je přes bezpečné virtuální úložiště www.uschovna.cz na emailovou adresu zpracuj@seznam.cz. Tento krok můžete potvrdit zasláním sms zprávy na tel. číslo: 739 626 373.


C. Nestandardizovaný rozhovor

(typ rozhovoru, v němž nejsou předem dány žádné otázky, tj. jejich podobu si tazatel určuje sám (cena za zpracování 1 NS - 69 Kč)


Přepis rozhovoru o délce 33 minut

 • Nevázaný rozhovor (spíše palčivá diskuze) mezi 2 osobami
 • Termín dodání - do 2 dnů od obdržení podkladů

Pokyny klienta ke zpracování:

 • doslovný přepis (zároveň však odstranit syntaktické a stylistické nedostatky v promluvách respondenta, tj. zpracovat text do čtivé/reprezentativní podoby)
 • ! evidence mluvčích v textu celými jmény ! (uvedení celých jmen výrazně navyšuje celkový počet znaků v textu, a tedy i výsledné ceny za přepis)

Výsledná cena přepisu audiozáznamu do textové/editovatelné podoby:

31 421 (skutečný celkový počet znaků) : 1800 (neměnná veličina; 1 NS) x 69 = 1205 Kč -> TIP: Jak by bylo možné cenu přepisu (množství znaků) tohoto audiozáznamu snížit, aniž by se zhoršila kvalita výstupového textu?

 • Namísto evidence celých jmen a příjmení jednotlivých mluvčích evidovat pouze jejich iniciály (anebo každého mluvčího evidovat pouze jedním písmenem) a poté si případně jména a příjmení doplnit (pomocí speciální funkce programu Word).
 • Poznámka: Oba mluvčí si v průběhu rozhovoru velmi často skákali do řeči, tudíž se v textu střídaly nejen jejich promluvy, ale zároveň i jejich jmenovitá uvedení. To se ukázalo jako kontraproduktivní nejen z hlediska snahy docílit co nejnižšího počtu znaků wordového dokumentu...

Přepis rozhovoru o délce 34 minut

 • Rozhovor mezi 2 osobami
 • Termín dodání - do několika hodin od obdržení podkladů

Pokyny klienta ke zpracování:

 • doslovný přepis (zároveň však odstranit syntaktické a stylistické nedostatky v promluvách respondenta, tj. zpracovat text do čtivé/reprezentativní podoby)
 • ! evidence mluvčích v textu celými jmény ! (uvedení celých jmen výrazně navyšuje celkový počet znaků v textu, a tedy i výsledné ceny za přepis)

Výsledná cena přepisu audiozáznamu do textové/editovatelné podoby:

23 981 (celkový počet znaků) : 1800 (1 NS) x 69 (cena za zpracování 1 NS) = 919 Kč -> TIP: Jak by bylo možné cenu přepisu (množství znaků) tohoto audiozáznamu snížit, aniž by se zhoršila kvalita výstupového textu?

 • Namísto evidence celých jmen a příjmení jednotlivých mluvčích evidovat pouze jejich iniciály (anebo každého mluvčího evidovat pouze jedním písmenem) a poté si případně jména a příjmení doplnit (pomocí speciální funkce programu Word).

Přepis rozhovoru o délce 48 minut

 • Rozhovor mezi 2 osobami
 • Termín dodání - do dvou dnů od obdržení podkladů

Pokyny klienta ke zpracování:

 • doslovný přepis (zároveň však odstranit syntaktické a stylistické nedostatky v promluvách respondenta, tj. zpracovat text do čtivé/reprezentativní podoby)
 • ! evidence mluvčích v textu celými jmény ! (uvedení celých jmen výrazně navyšuje celkový počet znaků v textu, a tedy i výsledné ceny za přepis)

Výsledná cena přepisu audiozáznamu do textové/editovatelné podoby:

43 168 (skutečný celkový počet znaků) : 1800 (neměnná veličina; 1 NS) x 69 = 1655 Kč -> TIP: Jak by bylo možné cenu přepisu (množství znaků) tohoto audiozáznamu snížit, aniž by se zhoršila kvalita výstupového textu?

 • Namísto evidence celých jmen a příjmení jednotlivých mluvčích evidovat pouze jejich iniciály (anebo každého mluvčího evidovat pouze jedním písmenem) a poté si případně jména a příjmení doplnit (pomocí speciální funkce programu Word).
 • Oba mluvčí si v průběhu rozhovoru velmi často skákali do řeči, tudíž se v textu střídaly nejen jejich promluvy, ale zároveň i jejich jmenovitá uvedení. To se ukázalo jako kontraproduktivní nejen z hlediska snahy docílit co nejnižšího počtu znaků wordového dokumentu...

Přepis rozhovoru o délce 57 minut

 • Rozhovor mezi 2 osobami
 • Termín dodání - do dvou dnů od obdržení podkladů

Pokyny klienta ke zpracování:

 • doslovný přepis (zároveň však odstranit syntaktické a stylistické nedostatky v promluvách respondenta, tj. zpracovat text do čtivé/reprezentativní podoby)
 • ! evidence mluvčích v textu celými jmény ! (uvedení celých jmen výrazně navyšuje celkový počet znaků v textu, a tedy i výsledné ceny za přepis)

Výsledná cena přepisu audiozáznamu do textové/editovatelné podoby:

48 495 (skutečný celkový počet znaků) : 1800 (neměnná veličina; 1 NS) x 69 = 1859 Kč -> TIP: Jak by bylo možné cenu přepisu (množství znaků) tohoto audiozáznamu snížit, aniž by se zhoršila kvalita výstupového textu?

 • Namísto evidence celých jmen a příjmení jednotlivých mluvčích evidovat pouze jejich iniciály (anebo každého mluvčího evidovat pouze jedním písmenem) a poté si případně jména a příjmení doplnit (pomocí speciální funkce programu Word).
 • Poznámka: Oba mluvčí si v průběhu rozhovoru velmi často skákali do řeči, tudíž se v textu střídaly nejen jejich promluvy, ale zároveň i jejich jmenovitá uvedení. To se ukázalo jako kontraproduktivní nejen z hlediska snahy docílit co nejnižšího počtu znaků wordového dokumentu...

Přepis rozhovoru o délce 60 minut

 • Rozhovor mezi 2 osobami
 • Termín dodání - do dvou dnů od obdržení podkladů

Pokyny klienta ke zpracování:

 • doslovný přepis (zároveň však odstranit syntaktické a stylistické nedostatky v promluvách respondenta, tj. zpracovat text do čtivé/reprezentativní podoby)
 • ! evidence mluvčích v textu celými jmény ! (uvedení celých jmen výrazně navyšuje celkový počet znaků v textu, a tedy i výsledné ceny za přepis)

Výsledná cena přepisu audiozáznamu do textové/editovatelné podoby:

57 628 (skutečný celkový počet znaků) : 1800 (neměnná veličina; 1 NS) x 69 = 2209 Kč -> TIP: Jak by bylo možné cenu přepisu (množství znaků) tohoto audiozáznamu snížit, aniž by se zhoršila kvalita výstupového textu?

 • Namísto evidence celých jmen a příjmení jednotlivých mluvčích evidovat pouze jejich iniciály (anebo každého mluvčího evidovat pouze jedním písmenem) a poté si případně jména a příjmení doplnit (pomocí speciální funkce programu Word).
 • Poznámka: Oba mluvčí si v průběhu rozhovoru velmi často skákali do řeči, tudíž se v textu střídaly nejen jejich promluvy, ale zároveň i jejich jmenovitá uvedení. To se ukázalo jako kontraproduktivní nejen z hlediska snahy docílit co nejnižšího počtu znaků wordového dokumentu...

Přepis rozhovoru o délce 98 minut

 • Rozhovor mezi několika osobami
 • Termín dodání - do 3 dnů od obdržení podkladů

Pokyny klienta ke zpracování:

 • doslovný přepis (zároveň však odstranit syntaktické a stylistické nedostatky v promluvách respondenta, tj. zpracovat text do čtivé/reprezentativní podoby)
 • ! evidence mluvčích v textu celými jmény ! (uvedení celých jmen výrazně navyšuje celkový počet znaků v textu, a tedy i výsledné ceny za přepis)

Výsledná cena přepisu audiozáznamu do textové/editovatelné podoby:

75 355 (skutečný celkový počet znaků) : 1800 (neměnná veličina; 1 NS) x 69 = 2889 Kč -> TIP: Jak by bylo možné cenu přepisu (množství znaků) tohoto audiozáznamu snížit, aniž by se zhoršila kvalita výstupového textu?

 • Namísto evidence celých jmen a příjmení jednotlivých mluvčích evidovat pouze jejich iniciály (anebo každého mluvčího evidovat pouze jedním písmenem) a poté si případně jména a příjmení doplnit (pomocí speciální funkce programu Word).
 • Poznámka: Oba mluvčí si v průběhu rozhovoru poměrně často skákali do řeči, tudíž se v textu střídaly nejen jejich promluvy, ale zároveň i jejich jmenovitá uvedení. To se ukázalo jako kontraproduktivní nejen z hlediska snahy docílit co nejnižšího počtu znaků wordového dokumentu...

Nedaří se Vám soubor nahrát? Zašlete jej přes bezpečné virtuální úložiště www.uschovna.cz na emailovou adresu zpracuj@seznam.cz. Tento krok můžete potvrdit zasláním sms zprávy na tel. číslo: 739 626 373.