Přednáška/školení

Profesionální přepis přednášky/školení


Vážení klienti,

jestliže potřebujete znát alespoň přibližnou cenu za přepis Vašeho audia/videa (přednášky/školení) do textové podoby, je tato stránka určena právě pro vás.

Najdete zde nejen ukázky cenových kalkulací, ale společně s nimi i základní identifikační údaje jednotlivých přepsaných nálezových zpráv (tj. délku stopáže, počet mluvčích, případně speciální požadavky klientů), abyste se mohli snadněji zorientovat v tom, jaký by mohl být zrovna Váš cenový rozpočet. Jednotlivé ukázky budeme postupně doplňovat.

U níže uvedených ukázek cenových kalkulací také naleznete údaj o termínu dodání přepsaného textu.


Nejprve zjistěte, do jaké z níže uvedených kategorií váš audiozáznam spadá:

 • Přednáška/diktování jednoho mluvčího na základě textové opory - 65 Kč/1 NS
 • Přednáška dvou a více mluvčích na základě textové opory - 67 Kč/1 NS
 • Spontánní přednáška jednoho a více mluvčích bez textové opory - 69 Kč/1 NS

Proč je u jednotlivých kategorií odlišná cena za zpracování 1 NS?

Přednáška, která nemá předem danou osnovu, je daleko náročnější na zpracování. (Není nic neobvyklého např. to, že si jednotliví mluvčí navzájem skáčou do řeči, s většími obtížemi formulují otázky či odpovědi atd. Jestliže má být za takovýchto podmínek textový výstup reprezentativní/čtivý, je potřeba jednotlivé promluvy upravovat - někdy poměrně výrazně.)

Poznámka: 1 NS = 1 normostrana (1800 znaků)


Jak docílit co nejnižší ceny za přepis přednášky/školení do textové podoby?


Cena za přepis rozhovoru se odvíjí od celkového počtu znaků ve wordovém dokumentu, tj. s počtem znaků roste i cena. Jak tedy dosáhnout co nejnižšího počtu znaků?

 • Pokud se ve Vašem audiozáznamu vyskytuje více mluvčích, dejte nám pokyn, abychom je v textu evidovali pouze písmeny. Příklad: Namísto jména "Ivo Novák" budeme psát pouze "X", namísto jména "Petr Dostál" budeme psát pouze "Y". (Pokud v textu potřebujete mít uvedena celá jména mluvčích, můžete si je pak sami velice snadno doplnit, a to díky speciální funkci ve wordu. Pokud nevíte jak na to, poradíme Vám.)

 • Trvejte na tom, abychom v textu neevidovali tzv. vycpávková slova (vlastně, prostě, jakože, jako), která svou přítomností zbytečně navyšují celkový počet znaků ve wordovém dokumentu. Častý výskyt těchto výrazů má navíc výrazně negativní vliv na celkový dojem z mluveného/psaného projevu.

 • Nelpěte příliš na doslovném přepisu mluveného projevu, jinak budou Váš text narušovat syntaktické chyby. Jsme schopni text stylisticky upravit, aniž by došlo k narušení jeho významové stránky (automatickou součástí naší cenové nabídky je snaha docílit žádoucí reprezentativní podoby a čtivosti textového výstupu). Stylistická úprava textu např. odstraní tzv. nedotažené myšlenky, a tedy ve výsledku sníží celkové množství znaků wordového dokumentu.


Ukázky cenových kalkulací

(Nejsme plátci DPH, tj. uvedené ceny jsou konečné)


A co je vlastně automatickou součástí cenové kalkulace? 

 • Jmenovité nebo symbolické označení mluvčích v textu
 • Dílčí úpravy v textu (např. odstranění výplňkových slov nebo opakujících se výrazů, syntaktických nedostatků atd.)

 • Jazyková korektura textového výstupu
 • Kontrola shodnosti zvukového záznamu s textovým výstupem


A. Přednáška jednoho mluvčího na základě textové opory

(typ audiozáznamu, v němž se promluva mluvčího výrazně opírá o textovou předlohu, a tedy jeho projev je plynulý, cena za zpracování 1 NS - 65 Kč)


Připravujeme podrobnosti...B. Přednáška dvou a více mluvčích na základě textové opory

(typ audiozáznamu, v němž se promluvy mluvčích výrazně opírají o textovou předlohu, navzájem se doplňují, a tedy jejich projev je plynulý, cena za zpracování 1 NS - 67 Kč)


Připravujeme podrobnosti...


C. Spontánní přednáška jednoho a více mluvčích, zapojení publika

(typ audiozáznamu, v němž jsou promluvy mluvčích pronášeny bez textové předlohy, spontánně, a tudíž textový přepis vyžaduje stylistické úpravy, cena za zpracování 1 NS - 69 Kč)


Přepis přednášky/školení o délce 36 minut

 • Spontánní přednáška dvou mluvčích, proložená častými pauzami
 • Termín dodání - do 1 dne od obdržení podkladů

Pokyny klienta ke zpracování:

 • doslovný přepis
 • eliminování rušivých výrazů typu jako, vlastně, jakože, prostě
 • evidence mluvčích v textu (jméno a příjmení)
 • evidence stopáže na začátku každé promluvy

Výsledná cena přepisu audiozáznamu do textové/editovatelné podoby:

13 152 (celkový počet znaků) : 1800 (1 NS) x 69 (cena za zpracování 1 NS) = 504 Kč (1 minuta = 14 Kč) -> TIP: Jak by bylo možné cenu přepisu (množství znaků) tohoto audiozáznamu snížit, aniž by se zhoršila kvalita výstupového textu?

 • Neevidovat výplňková slova (jako, vlastně, prostě, jakože)
 • Namísto evidence celých jmen a příjmení jednotlivých mluvčích evidovat pouze jejich iniciály (anebo každého mluvčího evidovat pouze jedním písmenem) a poté si případně jména a příjmení doplnit (pomocí speciální funkce programu Word).
 • Neevidovat stopáž na začátku každé promluvy