Diktované mluvené slovo (např. nálezová zpráva)

Profesionální přepis diktovaného mluveného slova

Vážení klienti,

jestliže potřebujete znát alespoň přibližnou cenu za přepis Vašeho audia/videa (diktovaného mluveného slova) do textové podoby, je tato stránka určena právě pro vás.

Naleznete zde nejen ukázky cenových kalkulací, ale společně s nimi i základní identifikační údaje jednotlivých přepsaných audií obsahujících diktované mluvené slovo (tj. délku stopáže, počet mluvčích, případně speciální požadavky klientů), abyste se mohli snadněji zorientovat v tom, jaký by mohl být zrovna Váš cenový rozpočet. Jednotlivé ukázky budeme postupně doplňovat.

U níže uvedených ukázek cenových kalkulací také naleznete údaj o termínu dodání přepsaného textu.


Přepis diktovaného mluveného slova - 65 Kč/1 normostrana, při pravidelné spolupráci 64 Kč/1 normostrana (níže naleznete ukázky cenových kalkulací)

(1 NS/normostrana = 1800 znaků ve wordovém dokumentu, včetně mezer)


Potřebujete se jen na něco zeptat? Není vám něco jasné? Napište nám...

* Prosím o více informací k přepisu mého audiozáznamu


Cena za přepis diktovaného mluveného slova se odvíjí od celkového počtu znaků ve wordovém dokumentu, tj. s počtem znaků roste i cena. Jak tedy dosáhnout co nejnižšího počtu znaků?

 • Pokud se ve Vašem audiu vyskytuje více mluvčích, dejte nám pokyn, abychom je v textu evidovali pouze písmeny. Příklad: Namísto jména "Ivo Novák" budeme psát pouze "X", namísto jména "Petr Dostál" budeme psát pouze "Y". (Pokud v textu potřebujete mít uvedena celá jména mluvčích, můžete si je pak sami velice snadno doplnit, a to díky speciální funkci ve wordu. Pokud nevíte jak na to, poradíme Vám.)

 • Trvejte na tom, abychom v textu neevidovali tzv. výplňková slova (vlastně, prostě, jakože, jako), která svou přítomností zbytečně navyšují celkový počet znaků ve wordovém dokumentu. Častý výskyt těchto výrazů má navíc výrazně negativní vliv na celkový dojem z mluveného/psaného projevu.

 • Nelpěte příliš na doslovném přepisu mluveného projevu. Jsme schopni jej stylisticky upravit, aniž by došlo k narušení jeho významové stránky (automatickou součástí naší cenové nabídky je snaha docílit žádoucí reprezentativní podoby a čtivosti textového výstupu). Stylistická úprava textu navíc odstraní tzv. nedotažené myšlenky, a tedy ve výsledku sníží celkové množství znaků wordového dokumentu.

Ukázky cenových kalkulací

(Nejsme plátci DPH, tj. uvedené ceny jsou konečné)


A co je vlastně automatickou součástí cenové kalkulace?

 • Jmenovité nebo symbolické označení mluvčích v textu
 • Dílčí úpravy v textu (např. odstranění výplňkových slov nebo opakujících se výrazů, syntaktických nedostatků atd.)

 • Jazyková korektura textového výstupu
 • Kontrola shodnosti zvukového záznamu s textovým výstupem

Přepis nadiktovaného mluveného slova o délce 18 minut

 • Specifikace audiozáznamu: nálezová zpráva diktovaná jedním mluvčím
 • Termín dodání - do několika hodin od obdržení podkladů

Pokyny klienta ke zpracování:

 • doslovný přepis (ale neevidovat případné přeřeky)
 • text vkládat do předem nadepsaných kapitol
 • odborná jazyková korektura (včetně odstranění stylistických nedostatků)

Výsledná cena přepisu audiozáznamu do textové/editovatelné podoby:

10 072 (celkový počet znaků) : 1800 (1 NS) x 65 (cena za zpracování 1 NS) = 364 Kč
Cena za zpracování 1 NS/normostrany při opakované spolupráci: 64 Kč

Přepis nadiktovaného mluveného slova o délce 23 minut

 • Specifikace audiozáznamu: nálezová zpráva diktovaná jedním mluvčím
 • Termín dodání - do několika hodin od obdržení podkladů

Pokyny klienta ke zpracování:

 • doslovný přepis (ale neevidovat případné přeřeky) 
 • text vkládat do předem nadepsaných kapitol
 • odborná jazyková korektura (včetně odstranění stylistických nedostatků)

Výsledná cena přepisu audiozáznamu do textové/editovatelné podoby:

13 206 (celkový počet znaků) : 1800 (1 NS) x 65 (cena za zpracování 1 NS) = 477
Cena za zpracování 1 NS/normostrany při opakované spolupráci: 64 Kč

Přepis nadiktovaného mluveného slova o délce 24 minut

 • Specifikace audiozáznamu: nálezová zpráva diktovaná jedním mluvčím
 • Termín dodání - do několika hodin od obdržení podkladů

Pokyny klienta ke zpracování:

 • doslovný přepis (ale neevidovat případné přeřeky)
 • text vkládat do předem nadepsaných kapitol
 • odborná jazyková korektura (včetně odstranění stylistických nedostatků)

Výsledná cena přepisu audiozáznamu do textové/editovatelné podoby:

15 099 (celkový počet znaků) : 1800 (1 NS) x 65 (cena za zpracování 1 NS) = 545 Kč
Cena za zpracování 1 NS/normostrany při opakované spolupráci: 64 Kč

Přepis nadiktovaného mluveného slova o délce 30 minut

 • Specifikace audiozáznamu: nálezová zpráva diktovaná jedním mluvčím
 • Termín dodání - do několika hodin od obdržení podkladů

Pokyny klienta ke zpracování:

 • doslovný přepis (ale neevidovat případné přeřeky)
 • text vkládat do předem nadepsaných kapitol
 • odborná jazyková korektura (včetně odstranění stylistických nedostatků)

Výsledná cena přepisu audiozáznamu do textové/editovatelné podoby:

20 211 (celkový počet znaků) : 1800 (1 NS) x 65 (cena za zpracování 1 NS) = 730 Kč
Cena za zpracování 1 NS/normostrany při opakované spolupráci: 64 Kč

Přepis nadiktovaného mluveného slova o délce 32 minut

 • Specifikace audiozáznamu: nálezová zpráva diktovaná jedním mluvčím
 • Termín dodání - do několika hodin od obdržení podkladů

Pokyny klienta ke zpracování:

 • doslovný přepis (ale neevidovat případné přeřeky)
 • text vkládat do předem nadepsaných kapitol
 • odborná jazyková korektura (včetně odstranění stylistických nedostatků)

Výsledná cena přepisu audiozáznamu do textové/editovatelné podoby:

18 329 (celkový počet znaků) : 1800 (1 NS) x 65 (cena za zpracování 1 NS) = 662 Kč
Cena za zpracování 1 NS/normostrany při opakované spolupráci: 64 Kč

Přepis nadiktovaného mluveného slova o délce 33 minut

 • Specifikace audiozáznamu: nálezová zpráva diktovaná jedním mluvčím
 • Termín dodání - do několika hodin od obdržení podkladů

Pokyny klienta ke zpracování:

 • doslovný přepis (ale neevidovat případné přeřeky)
 • text vkládat do předem nadepsaných kapitol
 • odborná jazyková korektura (včetně odstranění stylistických nedostatků)

Výsledná cena přepisu audiozáznamu do textové/editovatelné podoby:

21 011 (celkový počet znaků) : 1800 (1 NS) x 65 (cena za zpracování 1 NS) = 759 Kč
Cena za zpracování 1 NS/normostrany při opakované spolupráci: 64 Kč

Přepis nadiktovaného mluveného slova o délce 34 minut

 • Specifikace audiozáznamu: nálezová zpráva diktovaná jedním mluvčím
 • Termín dodání - do několika hodin od obdržení podkladů

Pokyny klienta ke zpracování:

 • doslovný přepis (ale neevidovat případné přeřeky)
 • text vkládat do předem nadepsaných kapitol
 • odborná jazyková korektura (včetně odstranění stylistických nedostatků)

Výsledná cena přepisu audiozáznamu do textové/editovatelné podoby:

20 015 (celkový počet znaků) : 1800 (1 NS) x 65 (cena za zpracování 1 NS) = 723 Kč
Cena za zpracování 1 NS/normostrany při opakované spolupráci: 64 Kč

Přepis nadiktovaného mluveného slova o délce 36 minut

 • Specifikace audiozáznamu: nálezová zpráva diktovaná jedním mluvčím
 • Termín dodání - do několika hodin od obdržení podkladů

Pokyny klienta ke zpracování:

 • doslovný přepis (ale neevidovat případné přeřeky)
 • text vkládat do předem nadepsaných kapitol
 • odborná jazyková korektura (včetně odstranění stylistických nedostatků)

Výsledná cena přepisu audiozáznamu do textové/editovatelné podoby:

21 905 (celkový počet znaků) : 1800 (1 NS) x 65 (cena za zpracování 1 NS) = 791 Kč
Cena za zpracování 1 NS/normostrany při opakované spolupráci: 64 Kč

Přepis nadiktovaného mluveného slova o délce 46 minut

 • Specifikace audiozáznamu: nálezová zpráva diktovaná jedním mluvčím
 • Termín dodání - do několika hodin od obdržení podkladů

Pokyny klienta ke zpracování:

 • doslovný přepis (ale neevidovat případné přeřeky)
 • text vkládat do předem nadepsaných kapitol
 • odborná jazyková korektura (včetně odstranění stylistických nedostatků)

Výsledná cena přepisu audiozáznamu do textové/editovatelné podoby:

25 969 (celkový počet znaků) : 1800 (1 NS) x 65 (cena za zpracování 1 NS) = 938 Kč
Cena za zpracování 1 NS/normostrany při opakované spolupráci: 64 Kč

Přepis nadiktovaného mluveného slova o délce 55 minut

 • Specifikace audiozáznamu: nálezová zpráva diktovaná jedním mluvčím
 • Termín dodání - do několika hodin od obdržení podkladů

Pokyny klienta ke zpracování:

 • doslovný přepis (ale neevidovat případné přeřeky)
 • text vkládat do předem nadepsaných kapitol
 • odborná jazyková korektura (včetně odstranění stylistických nedostatků)

Výsledná cena přepisu audiozáznamu do textové/editovatelné podoby:

32 620 (celkový počet znaků) : 1800 (1 NS) x 65 (cena za zpracování 1 NS) = 1178 Kč
Cena za zpracování 1 NS/normostrany při opakované spolupráci: 64 Kč