Aktuality


Stále oblíbenější služba - textový přepis videozáznamu zasedání zastupitelstva, veřejně dostupného na serveru Youtube.com

Vážení klienti, stále hojněji využívanou službou se u řady klientů (ať už u politicky činných osob nebo u řadových občanů) stává přepis audio-/videozáznamů konkrétních zasedání zastupitelstva, která bývají zveřejňována na serveru Youtube.com. Nechte si i vy od nás dodávat pravidelné textové výpisy konkrétních jednání, a to nejen s jmenovitým uvedením hovořících osob (ať už radních nebo občanů), ale také s přesnou evidencí stopáže toho kterého mluveného projevu. Takovýto materiál je pak cenným pomocníkem nejen k plánování strategií v rámci prosazování konkrétních požadavků...

Lze notářsky ověřit audionahrávku?

Vážení klienti, v poslední době jste se v jednotkách případů dotazovali na možnost notářského ověření shodnosti textu s jeho audio předlohou, tj. audionahrávkou, přičemž povětšinou se tyto žádosti vztahovaly na krátké audiozáznamy z Vašich mobilních telefonů. V souvislosti s tímto Vám přinášíme vyjádření JUDr. Naděždy Zadělákové, notářky sídlící v Opavě:

"Shodnost textu s jeho předlohou - audionahrávkou není možné ověřit způsobem (doložkou na opisu), jako je tomu u ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace). Domnívám se, že není ani vhodné sepisovat v takovém případě notářský zápis o osvědčení jiných skutkových dějů, protože nejsem schopna z audionahrávky posoudit, kdo na nahrávce mluví a jestli je skutečně autentická. Pokud by obsah audionahrávky měl sloužit k prokázání nároků v řízení před soudem nebo jiným státním orgánem, bylo by patrně nejvhodnější jako důkaz použít samotnou audionahrávku."